OPEN HOUSE SMOOTO LANDOPEN HOUSE SMOOTO LAND

เมื่อวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา สมูทโตะเปิดโรงงานเป็นครั้งแรก

พาเยี่ยมชมทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มกันตั้งแต่การคิดค้นสูตร การตรวจสอบโดยผ่านทีม R&D ที่มีเครื่องมือทันสมัยในการทดสอบ การพัฒนาสูตร ทางทีมต้องค้นคว้า ทดลองจนมั่นใจได้ว่าสูตรนี้ ปลอดภัย และให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค