Logistics

การจัดส่งสินค้า

สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จัดส่งทาง EMS ฟรี

สั่งซื้อสินค้าไม่เกิน 1,000 บาท มีค่าบริการจัดส่ง

EMS

50

บาท

ลงทะเบียน

35

บาท

ลูกค้าจะได้รับสินค้า Smooto ประมาณ 1-2 วันทำการสำหรับการส่ง EMS และ 3-5 วันทำการ

สำหรับการส่งพัสดุลงทะเบียน หลังจากแจ้งการชำระเงิน